V naší zavedené praxi si již od r. 2006 zakládáme na profesionálním přístupu vstřícném k pacientům i spolupracujícím kolegům. Poskytujeme diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci dospělých pacientů s neurologickými diagnosami. V případě potřeby pacienty přebíráme do pracovní neschopnosti. Naše ambulance je vybavena elektroencefalografem. Vítáme jak pacienty odeslané praktickými lékaři či specialisty jiných odborností, tak pacienty vyšetřené na neurologických zařízeních s vyšší specializací, odeslané ke následné péči ambulantímu neurologovi. Pro kvalitnější spolupráci je dobré odeslaného pacienta vybavit žádankou "K" či zprávou s nezbytnými anamnestickými daty, případně výsledky již provedených vyšetření. Pacienti u nás vyšetření obdrží vždy zprávu pro svého praktického lékaře a případně kopii pro odesílajícího specialistu. Naše ambulance spolupracuje s kvalitními navazujícími odborníky (zejména Neurochirurgie Nemocnice Na Homolce a odborné neurologické poradny ve FN Motol).

Za každého pacienta jsme rádi a těšíme se na spolupráci.

Tel. č. k objednání (sestra): 792 318 338